Innovatie organisatie

Om de innovatiekracht van Sevagram te versterken en toekomstgericht te werken aan onze innovatieve ambities is een stimulerende en creatieve omgeving als voedingsbodem voor innovatie essentieel. In deze omgeving stimuleren wij creatief en ondersteunend leiderschap, werken wij binnen en buiten de organisatie samen in diverse samenstellingen, hanteren wij een proactieve flexibele houding en zijn wij in staat om wendbaar op veranderende omstandigheden en complexe vraagstukken in te spelen. Om dit mogelijk te maken kiezen wij voor de volgende innovatie organisatie.

Lees meer
 

Innovatiethema’s

De komende jaren zal ons innovatiebeleid meer bepaald worden door type 2 en 3 innovaties. Ook bij deze innovaties is duidelijke focus en toekomstgerichtheid een vereiste; het zijn Sevagram-brede, en lange en intensieve innovatietrajecten die complexe vraagstukken oppakken om duurzame veranderingen in de organisatie teweeg brengen. De keus welke innovatiethema’s centraal komen te staan om type 2 en 3 innovaties te realiseren bepaalt in sterke mate de focus voor innoveren de komende 5 jaar. De innovatiethema’s zijn in lijn met de speerpunten van Planetree.

Lees meer
 

Innovatie agenda

Radicale verandering in de zorg vraagt om koersvastheid. Na het vaststellen van de innovatiethema’s beschrijven wij hier de concrete ambities en innovatierichtingen.

Lees meer