Somnox Slaaprobot

Slaapproblemen
Slaapproblemen komen vaak voor bij bewoners in verpleeg of verzorgingshuizen. Zo kunnen bewoners met dementie om allerlei redenen slecht slapen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met inslapen, worden 's nachts wakker, hebben het waak-slaapritme omgekeerd, slapen veel te veel of juist veel te weinig.

Gevolgen van slaapproblemen
Slaapproblemen bij ouderen kunnen uiteenlopende gevolgen hebben. Het kan zorgen voor het eerder lijden aan geheugenverlies, vermoeidheid overdag, stemmingswisselingen, lagere weerstand, risico op hypertensie, hartaandoeningen en gevaar voor letsel door een val. Het is dus belangrijk dat men zoekt naar manieren om ouderen te helpen bij slapen.

Somnox Slaaprobot
De Somnox Slaaprobot is een robot die mensen helpt om in slaap te vallen. Hij simuleert een menselijke ademhaling door ritmisch in en uit te zetten. Wanneer de gebruiker de Slaaprobot vasthoudt, zal deze zijn/haar ademhaling aanpassen aan het vertragende ademhalingsritme. Op deze manier zal de gebruiker rustiger ademhalen en ontspannen. Ook het afspelen van rustgevende geluiden (bijvoorbeeld regen of vogelgeluiden) is mogelijk. Tezamen zouden deze factoren moeten zorgen voor een kortere inslaaptijd, zowel bij aanvang van de nachtrust als bij het opnieuw inslapen na een onderbreking.

Onderzoek
In korte tijd is in de ouderenzorg zeer veel belangstelling ontstaan voor de Somnox Slaaprobot. Aangezien het product nog niet in de dagelijkse praktijk wordt gebruikt ontbreken gegevens over de effecten en de hanteerbaarheid van de slaaprobot. Op basis van de positieve resultaten uit een eerste pilot op de locatie Molenpark heeft Sevagram besloten om samen met Zuyd Hogeschool de (mogelijke) meerwaarde en hanteerbaarheid van de Slaaprobot in de ouderenzorg onderzoeken.Voor meer informatie kunt u terecht op https://meetsomnox.com/nl/

[/html]