Slide background

Programmalijn Zorgtechnologie

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Ook in de zorg komt steeds meer innovatieve technologie beschikbaar. ‘Merkbaar beter zorg’ bieden is zonder de koppeling tussen professionals en techniek zelfs ondenkbaar.

Sevagram zet technologie op menswaardige wijze in. Het uitgangspunt is dat de inzet van technologie altijd resulteert in toegevoegde waarde voor de cliënt, de medewerker en/of de organisatie. De techniek dient de mens, dát staat voorop.
Het is onvoorstelbaar hoeveel nieuwe hulpmiddelen, ondersteunende software, apps en apparaten op de markt verschijnen. Daaruit de juiste keuze maken is complex. Er komt veel bij kijken, zoals het evalueren van beschikbare innovatieve producten en de aanverwante serviceconcepten, daaruit een selectie maken, de producten testen en implementeren, om vervolgens het toepassen ervan te borgen en op te schalen naar het gebruik op meerdere locaties. Vanzelfsprekend vraagt het ook een inspanning om cliënten en professionals vertrouwd te maken met de nieuwe technologie.
Om Sevagram met vernieuwende zorgtechnologie op voorsprong te houden, wordt binnen de programmalijn Zorgtechnologie een integrale visie en een strategisch meerjarenplan ontwikkeld. Het optimaliseren van de evaluatie, selectie, implementatie en opschaling van de technologie heeft daarin de volle aandacht. Concrete stappen worden gezet om daarbij de samenwerking met professionals, cliënten en technologieaanbieders te intensiveren.