Slide background

Programmalijn Eten en Drinken

Samen van een goede maaltijd genieten is voor velen een betekenisvol sociaal moment. Een bron van vreugde en gezond bovendien. Toch is een gezonde eetlust en een gezond drinkpatroon voor ouderen lang niet altijd vanzelfsprekend.

Allerlei oorzaken kunnen ertoe leiden dat cliënten moeite hebben een gezond eet- en drinkpatroon te volgen. Ze kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met slikken of fysieke beperkingen hebben die eten en drinken lastig maken. Onder ouderen doet zich het probleem van ondervoeding en uitdroging nog altijd voor, al heeft de extra aandacht voor deze problematiek, zoals het consequent screenen van de voedingsstatus en de verbeterde mondzorg, de afgelopen jaren voor veel verbetering gezorgd.

Om het innoveren op het gebied van eten en drinken te ondersteunen, staat het Innovatieteam Eten & Drinken paraat. Verschillende disciplines zijn in het team verenigd, waaronder de medische dienst, logopedie, diëtetiek en de stafdienst.
 
Frank Roost
Frank Roost

Projectleider Innovatieteam Eten en Drinken
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nynke Tjalsma
Dorien Wingers

Diëtist
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nynke Tjalsma
Nynke Tjalsma

Diëtist
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Marie Paul Darding
Marie-Paul Darding

Logopedist
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Paul Buck
Paul Buck

Staffunctionaris gasterie
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Om innoveren op Eten & Drinken te ondersteunen, faciliteren en waar nodig implementeren en borgen is het innovatieteam Bewegen ingericht. Het innovatieteam Eten & Drinken bestaat uit experts van verschillende disciplines vanaf de werkvloer waaronder de medische dienst, logopedie, diëtetiek en stafdienst.
Sevagram ziet het als vanzelfsprekend dat alle cliënten verantwoorde voeding ontvangen volgens de bestaande richtlijnen. Alle verantwoordelijke medewerkers zijn daarom op de hoogte van hun rollen en taken in de processen die eten en drinken betreffen. Ook wordt gezorgd voor een ambiance waarin cliënten eten en drinken als plezierig ervaren.
 
Aanvullend daarop heeft het Innovatieteam Eten & Drinken een aantal ambities geformuleerd:
  • Tijdig, optimaal en uniform herkennen en behandelen van ondervoeding en uitdroging door de aangewezen professionals;
  • Tijdig, optimaal en uniform herkennen en behandelen van slikproblemen volgens de Richtlijn Dysfagie door de aangewezen professionals;
  • Adequaat en structureel in beeld brengen van de voedingsstatus van cliënten, met als doel ondervoeding te voorkomen;
  • Toepassen van het weegbeleid op alle locaties om het gewichtsverloop van cliënten te volgen;
  • Voldoende diversiteit in voedingsconcepten bieden om eten en drinken voor alle cliënten aantrekkelijk te maken;
  • Bieden van tijdige en hoogwaardige mondzorg;
  • Tijdig cliëntgerichte oplossingen aanbieden wanneer individuele cliënten een gebrek aan eetlust laten zien.