Virtual Reality

Virtual Reality

Virtual Reality, oftewel VR, is een technologie waarbij je jezelf met behulp van een VR-bril in een andere (virtuele) werkelijkheid kan begeven. Een virtuele werkelijkheid kan lijken op de wereld zoals we die kennen, maar het kan ook een geheel fictieve omgeving zijn. De VR-bril sluit je zicht op de buitenwereld af en toont via een scherm een virtuele werkelijk. Doordat je ogen elk een eigen beeld zien, dat licht van elkaar verschilt, zie je diepte in de virtuele omgeving. Met andere woorden: je kan 360 graden om je heen kijken en ervaart de (virtuele) wereld in 3D. Daarnaast volgen sensoren de bewegingen van je hoofd en lichaam, in VR beweegt de omgeving en het geluid op dezelfde manier mee. Hierdoor kan je rondkijken in de virtuele werkelijkheid. De Oculus Quest 2, het systeem dat wij binnen Sevagram gaan gebruiken maakt ook gebruik van controllers die als handen fungeren waardoor het manipuleren van voorwerpen tot de mogelijkheden behoort.

Ontwikkeling

In de afgelopen jaren zijn de brillen lichter en goedkoper geworden, niet meer afhankelijk van een aparte computer en beter te reinigen. Deze ontwikkelingen maken dat wij op de drempel staan om deze mogelijkheden in de praktijk te benutten. Al 70% van de Nederlandse ziekenhuizen maakt bijvoorbeeld gebruik van een vorm van VR.

Virtual reality in de praktijk
VR wordt tegenwoordig gebruikt voor allerlei verschillende doeleinden; gaming, training/opleiden, bouwtrajecten, ontspanning, pijnafleiding, behandeling of het simuleren van bijvoorbeeld dementie zijn slechts een paar voorbeelden.

In de praktijk traint Volkswagen zijn monteurs al middels VR, kijken artsen met een operatie elders op de wereld mee, worden fictieve operaties voor trainingsdoeleinden in VR gedaan en wordt VR gebruikt voor pijnafleiding bij bijvoorbeeld de behandeling van een brandwond of bezoek aan de tandarts.

Mogelijkheden voor Sevagram  
Binnen Sevagram willen wij VR in eerste instantie gebruiken om nieuwbouw- en/of renovatie trajecten virtueel vorm te geven zodat men de mogelijkheid heeft om vanuit elke locatie een reis door een toekomstig gebouw of (client)kamer te maken. Dat willen wij realiseren door de modellen van de architect om te zetten naar 3D modellen. Op deze manier kan iedereen, op afstand en met elkaar een gebouw of ruimte beleven alvorens deze daadwerkelijk wordt gebouwd. Dat geeft ons de mogelijkheid om aan de voorkant de eisen en wensen van eindgebruikers zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Naast nieuwbouw en/of renovatie trajecten willen wij de mogelijkheden voor VR in de zorg, opleiden en virtueel samenwerken gaan verkennen. Om deze virtuele mogelijkheden te verkennen hebben wij in samenwerking met Connec2 ons virtuele kantoor alvast ingericht. Hopelijk zien wij jullie daar snel!