Telerevalidatie

Telerevalidatie is een online portaal waarmee zorg, behandelaren en revalidanten samenwerken aan het revalidatieproces. Voor onze specifieke doelgroep betekent dit dat een zorgmedewerker en/of een behandelaar, via het portaal, informatie en opdrachten klaar kan zetten voor de cliënt. Die kan de revalidant vervolgens openen, lezen en uitvoeren.


Uit de evaluatie van de pilot van afgelopen jaar is gebleken dat medewerkers het vooral als positief ervaren dat Telerevalidatie hen tijdens werkzaamheden ondersteuning biedt, waardoor op bepaalde vlakken tijd bespaard kan worden. Daarnaast is het grote voordeel dat ook aan revalidanten die geen of minder één op één therapie kunnen hebben (bijvoorbeeld door isolatie) de therapie op afstand gegeven kan worden. Revalidanten benoemen vooral het vergroten van de eigen regie en het zelf bepalen wanneer geoefend kan worden als grote voordeel.


De projectgroep bestaat uit zorg- en paramedische professionals. Sevagram heeft, in samenwerking met studenten van de Zuyd Hogeschool, de applicatie geherstructureerd en uitgebreid zodat deze gebruiksvriendelijker én multidisciplinair inzetbaar is voor de verschillende vakgroepen die werkzaam zijn binnen Plataan. De komende maanden zal Telerevalidatie geïmplementeerd worden binnen de revalidatie met als uiteindelijk doel revalidatie op afstand te bieden en de hoge behandelintensiteit te behouden. Ook  in tijden waarin behandeling wellicht niet structureel geboden kan worden. Een revalidant kan dan toch zo snel als mogelijk autonoom en zelfstandig functioneren in de eigen thuissituatie met eigen regie en verantwoordelijkheid voor zijn of haar gezondheid.
Wij houden jullie op de hoogte van de voortgang![/html]