Resultaten pilot ‘Fingerfood’

Resultaten pilot ‘Fingerfood’

In november hebben we jullie al iets laten weten over de pilot ‘Fingerfood’ op Molenpark. Het signaal van ondervoeding bij cliënten met bijvoorbeeld dementie en het niet meer kunnen hanteren van bestek verdient aandacht en een adequate oplossing. ‘Fingerfood’ lijkt hiervoor een geschikt product. Het is eten dat eenvoudig vastgepakt kan worden en met de vingers kan worden gegeten. De afgelopen maanden is de pilot ‘Fingerfood’ gedraaid en de eerste resultaten zijn  bekend!

In totaal zijn tien cliënten in aanmerking gekomen voor de pilot. Naast dat er clienten aan de pilot zijn toegevoegd, zijn er ook cliënten met de pilot moeten stoppen. De redenen daarvoor zijn:
- De cliënt eet goed met bestek
- De cliënt is onrustig zonder bestek
- De cliënt begreep niet hoe ‘Fingerfood’ te eten
- De cliënt kreeg een slikadvies
 
‘Fingerfood’ heeft op het eerste oog een positief effect op het gewicht en het BMI van cliënten. Op basis van data van vijf cliënten binnen de pilot is te herleiden dat het gewicht en het BMI gemiddeld met 0,94kg en 0,3 toegenomen zijn na drie maanden. Ondanks de kleine steekproef is dit een goed teken.

In eerste instantie is er wat terughoudendheid te bemerken bij medewerkers en cliënten om met de handen te eten. Zodra de achtergrond bekend is en mensen enkele keren ervaren hebben hoe het in zijn werk gaat, verandert dit beeld. Medewerkers en cliënten reageren na afloop van de pilot dan ook overwegend positief op ‘Fingerfood’ met een gemiddelde score van 7,7!

Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken op te merken en geven medewerkers de volgende voor- en nadelen aan:

Voordelen
- Er wordt beter gegeten.
- Er lijkt een grotere voedselinname.
- Er hoeft minder hulp geboden te worden tijdens het eetmoment.
- De zelfstandigheid van bewoners is groter.
- De  eigen regie blijft behouden.
- Er wordt meer plezier ervaren in het eten.

Nadelen
- Enkele bewoners reageren afkeurend op eten met de handen van medebewoners.
- Hanteren blijft soms moeilijk afhankelijk van het product.

De pilot is afgerond en ondanks enkele drempels lijkt ‘Fingerfood’ een geschikt product voor een selecte groep cliënten met dementie. Van belang is dat te allen tijde individueel beoordeeld moet worden of ‘Fingerfood’ geschikt is voor de cliënt.

Op dit moment wordt intern gekeken naar het vervolg.