Fingerfood

Fingerfood

Van eten en drinken kunnen we enorm genieten. Het is essentieel voor onze gezondheid en heeft daarnaast een belangrijke sociale functie. Ondanks het grote belang krijgt eten en drinken in de zorg niet altijd de aandacht die het verdient. Bijna een kwart van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland is ondervoed. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het  niet meer kunnen hanteren van bestek door bijvoorbeeld dementie, is er één van. Hiervoor zou ‘Fingerfood’ wel eens een oplossing kunnen zijn. Het innovatieteam ‘Eten en Drinken’ van Sevagram gaat gedurende drie maanden een proef doen met ‘Fingerfood’.

‘Fingerfood’ is eten dat je eenvoudig kan vastpakken en met de vingers kan worden gegeten. Eten met de handen is iets dat we van jongs af aan van nature doen. Met bestek leren eten wordt pas in de daaropvolgende jaren aangeleerd. Mensen bij wie  het geheugen achteruitgaat, vallen vaak terug op het instinct en gaan weer met hun  handen eten.

Maaltijden beginnen met zien en ruiken, en ook het tastzintuig bevat oneindig veel zenuwuiteinden die informatie over de maaltijd doorgeven. Met onze handen voelen we de consistentie, structuur en temperatuur van het eten. Dit ‘proeven met de handen’ kan de eetervaring verbeteren. Daarnaast kan ‘Fingerfood’ ook bijdragen aan het vergroten van de autonomie. Mensen kunnen zelfstandig blijven eten  zonder afhankelijkheid van een ander. Door deze vrijheid blijft over het algemeen de eigenwaarde in stand en verbetert de maaltijdbeleving. Daarom is de verwachting dat ouderen die ‘Fingerfood’ eten meer eten tot zich nemen.

Het signaal van ondervoeding en het niet meer in staat zijn om met bestek te eten bij cliënten met dementie  vraagt om een creatieve oplossing. ‘Fingerfood’ is een product dat hierop inspeelt en waarmee binnen andere organisaties al positieve resultaten zijn geboekt.  
Voor de pilot is een groep van 10 cliënten/bewoners  geselecteerd om deel te nemen. Deze groep krijgt tijdens de warme maaltijd een ‘Fingerfood’ menu aangeboden. Dit is een aangepast menu dat de warme maaltijd volwaardig vervangt. Gedurende de pilot wordt gemonitord wat het effect is van ‘Fingerfood’ op de deelnemers en of dit bijdraagt aan het verminderen en/of voorkomen van ondervoeding. Daarnaast wordt ook bekeken wat het effect van ‘Fingerfood’ is op de werkzaamheden van onze medewerkers.

De pilot is gestart op 5 oktober en loopt tot 31 december 2020 op locatie Molenpark. We brengen jullie in het nieuwe jaar graag op de hoogte van de effecten op onze cliënten en medewerkers en eventuele vervolgstappen binnen Sevagram!


[/html]