Even voorstellen

Sevagram biedt verschillende opleidingsmogelijkheden voor werkende professionals of studenten die zich verder willen ontwikkelen. Het innovatieplatform van Sevagram draagt daar een steentje aan bij. Momenteel volgen twee medewerkers de Masteropleiding Gezondheidsinnovatie van Zuyd Hogeschool. De studenten stellen zich in dit artikel voor en vertellen ook iets over hun master.


Even Voorstellen: Martijn Steijns
Mijn naam is Martijn Steijns. Sinds april 2017 werk ik bij Sevagram als ergotherapeut. Momenteel werk ik  op de locaties Valkenheim en Fonterhof, maar heb de afgelopen jaren op meerdere locaties gewerkt.


In mijn werk als ergotherapeut kom ik vaak in aanraking met innovaties. Van producten tot processen waarmee we cliënten de zorg kunnen bieden die ze verdienen. Ik heb meerdere keren aan verschillende projecten deelgenomen, waardoor mijn interesse voor innovatie en projectmatig werken is gewekt. Na gesprekken met leden van het innovatieplatform werd deze interesse alleen maar groter. ‘Hier wil ik ook graag iets in betekenen’ dacht ik, om vervolgens de mogelijkheden qua studies te bekijken en proeflessen te volgen. Samen met mijn (toenmalig) leidinggevende en Tim van de Geijn (programmamanager Innovatie) heb ik de mogelijkheden besproken en hebben we gekeken hoe het volgen van een master past binnen mijn 36-urig contract. We hebben hier goede afspraken overgemaakt.

De keuze viel op de Master Gezondheidsinnovatie van Zuyd Hogeschool. Deze master is bedoeld voor professionals uit Zorg en Welzijn die beter willen worden in innoveren. Het is een praktische master, waar het geleerde meteen in de praktijk gebracht wordt. Opdrachten van de master kan ik binnen Sevagram uitvoeren. De mogelijkheid deed zich voor om de studie in deeltijdvariant (2-jaar) te volgen. Voor mij een win-win situatie, werken en leren binnen je eigen omgeving. Ik hoop dat ik na het volgen van de opleiding genoeg handvatten heb om samen met jullie te innoveren zodat zowel de cliënt als medewerker krijgen wat ze verdienen.

Even Voorstellen: Korine Meulepas
Mijn naam is Korine Meulepas en ik ben sinds september 2019 werkzaam als projectleider, trainer en begeleider van het HRD-traject “Sterk Leerklimaat”. ‘Het omgaan met leren en ontwikkelen is éen van de belangrijkste troeven van Sevagram’, aldus het Dienblad Special juni 2020. Het doel van dit traject is het leerklimaat op afdelingen te verbeteren door juist de HBO-er, vaak de coördinator zorg en welzijn, te begeleiden naar de rol van leercoach. ‘De coach wil het beste van een Sevagrammer naar boven halen’. Het traject is gericht op de teams en het leren van en met elkaar vooral tijdens het dagelijkse werk. Ik vind het krachtig en innovatief dat dit traject samen met andere projecten kan worden ingezet en goed aansluit bij de vragen van de afdelingen.


Vanaf mijn start bij Sevagram kreeg ik de mogelijkheid van de HRD-manager Yvonne Huveneers om de masteropleiding Gezondheidsinnovatie in de deeltijdvariant te volgen. Inmiddels ben ik tweedejaars student en ben ik mij gaan verdiepen in het innovatievraagstuk hoe de HBO-ers in hun kracht gezet kunnen worden om als coach andere zorg- en welzijnsprofessionals in teamverband te leren innoveren en (door) te ontwikkelen. Samen met HRD-collega’s en met Calibris Advies zijn we op verschillende locaties met de teams en coaches aan de slag gegaan en er zijn al veel innovatieve ideeën naar voren komen om bijvoorbeeld de samenwerking en het werkplekleren te verbeteren. Begin december 2020 is de eerste groep leercoaches gecertificeerd.

Kortom ik ervaar de masteropleiding als toepassingsgericht en de modules van de opleiding ondersteunen mij om dit innovatieve project binnen Sevagram te begeleiden en te implementeren.

Kort, de opleiding
Innoveren is noodzaak en complex; zorgorganisaties hebben behoefte aan medewerkers met expertise in innoveren. De Master Gezondheidsinnovatie is een master die aangeboden wordt door Zuyd Hogeschool, Heerlen. Tijdens deze opleiding ligt de nadruk op het innoveren; hoe je innovatiekansen herkent, innovatieprojecten begeleidt en innovaties succesvol implementeert binnen je organisatie. Gedurende de opleiding vormt een innovatievraagstuk uit je eigen praktijk de rode draad, waar verschillende modules en projecten aan gekoppeld worden.

De opleiding kan gevolgd worden in twee varianten, de voltijd- en de deeltijdvariant. Lesdagen zijn ingepland op vrijdag, waar contact is met docenten. De rest van de week is de studie gebaseerd op zelfstudie. Meer weten? Kijk dan even op de site:

Titel naar link: Master Gezondheidsinnovatie[/html]