De Teledoc

De Teledoc

Binnen de regio Zuid-Limburg wordt een pilot gedraaid met een technologie van het bedrijf Docs In Clouds uit Aachen, namelijk de Teledoc Mobile.
Dit in het kader van de transitiegelden. Sevagram werkt hierin samen met de volgende andere zorgorganisaties:

  • Zuyderland Zorgcentra
  • Delphinium zorg
  • Envida
  • LEVANTOgroep

Een Teledoc Mobile bestaat in de basis uit:

  • Een digitale (video-)verbinding tussen de patiënt en verpleegkundige op locatie en de arts op afstand.
  • Een patiënt monitor met apparatuur om vitale waarden te meten.
  • Een stethoscoop waarmee de arts kan meeluisteren op hoge kwaliteit.
  • Bring your own device mogelijk voor de arts om in te loggen.Teledoc kan mogelijk een bijdrage leveren aan de huidige schaarste op de arbeidsmarkt door het efficiënt, op afstand, inrichten van een aantal zorg- en werkprocessen.

Het op afstand kunnen beoordelen van gevalideerde vitale waarden door middel van een Electro CardioGram (ECG), temperatuur, hartslag- en saturatiemetingen en stethoscopische waarnemingen zorgt dat adequate medische beoordeling en daarmee besluitvorming kan plaatsvinden met behoud van kwaliteit. Deze waarnemingen kunnen na integratie tussen de Teledoc en het ECD ook direct worden overgenomen in het ECD.

Om te toetsen of de technologie bepaalde zorgprocessen kan vergemakkelijken, word een aantal pilots in de vorm van usecases opgezet en onderzocht. Deze pilots hebben een doorlooptijd tot eind december 2021. Het betreft de volgende 4 usecases:

Usecase 1: 24/7 medische diensten/triage op afstand specialist ouderengeneeskunde
Usecase 2: Triage op afstand door de huisarts
Usecase 3: Triage op afstand door de medisch specialist
Usecase 4: Periodieke verpleegkundige rondes

Sevagram richt zich op de usecases 1 en 4. En mogelijk in een later stadium ook nog op usecase 2.

Voor verdere informatie over de Teledoc ga naar: https://docsinclouds.com/en/telecare/teledoc-mobile/