Virtual Reality

Virtual Reality

Virtual Reality, oftewel VR, is een technologie waarbij je jezelf met behulp van een VR-bril in een andere (virtuele) werkelijkheid kan begeven. Een virtuele werkelijkheid kan lijken op de wereld zoals we die kennen, maar het kan ook een geheel fictieve omgeving zijn. De VR-bril sluit je zicht op de buitenwereld af en toont via een scherm een virtuele werkelijk. Doordat je ogen elk een eigen beeld zien, dat licht van elkaar verschilt, zie je diepte in de virtuele omgeving. Met andere woorden: je kan 360 graden om je heen kijken en ervaart de (virtuele) wereld in 3D. Daarnaast volgen sensoren de bewegingen van je hoofd en lichaam, in VR beweegt de omgeving en het geluid op dezelfde manier mee. Hierdoor kan je rondkijken in de virtuele werkelijkheid. De Oculus Quest 2, het systeem dat wij binnen Sevagram gaan gebruiken maakt ook gebruik van controllers die als handen fungeren waardoor het manipuleren van voorwerpen tot de mogelijkheden behoort.

Ontwikkeling

In de afgelopen jaren zijn de brillen lichter en goedkoper geworden, niet meer afhankelijk van een aparte computer en beter te reinigen. Deze ontwikkelingen maken dat wij op de drempel staan om deze mogelijkheden in de praktijk te benutten. Al 70% van de Nederlandse ziekenhuizen maakt bijvoorbeeld gebruik van een vorm van VR.

Virtual reality in de praktijk
VR wordt tegenwoordig gebruikt voor allerlei verschillende doeleinden; gaming, training/opleiden, bouwtrajecten, ontspanning, pijnafleiding, behandeling of het simuleren van bijvoorbeeld dementie zijn slechts een paar voorbeelden.

In de praktijk traint Volkswagen zijn monteurs al middels VR, kijken artsen met een operatie elders op de wereld mee, worden fictieve operaties voor trainingsdoeleinden in VR gedaan en wordt VR gebruikt voor pijnafleiding bij bijvoorbeeld de behandeling van een brandwond of bezoek aan de tandarts.

Mogelijkheden voor Sevagram  
Binnen Sevagram willen wij VR in eerste instantie gebruiken om nieuwbouw- en/of renovatie trajecten virtueel vorm te geven zodat men de mogelijkheid heeft om vanuit elke locatie een reis door een toekomstig gebouw of (client)kamer te maken. Dat willen wij realiseren door de modellen van de architect om te zetten naar 3D modellen. Op deze manier kan iedereen, op afstand en met elkaar een gebouw of ruimte beleven alvorens deze daadwerkelijk wordt gebouwd. Dat geeft ons de mogelijkheid om aan de voorkant de eisen en wensen van eindgebruikers zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Naast nieuwbouw en/of renovatie trajecten willen wij de mogelijkheden voor VR in de zorg, opleiden en virtueel samenwerken gaan verkennen. Om deze virtuele mogelijkheden te verkennen hebben wij in samenwerking met Connec2 ons virtuele kantoor alvast ingericht. Hopelijk zien wij jullie daar snel!

 

De Teledoc

De Teledoc

Binnen de regio Zuid-Limburg wordt een pilot gedraaid met een technologie van het bedrijf Docs In Clouds uit Aachen, namelijk de Teledoc Mobile.
Dit in het kader van de transitiegelden. Sevagram werkt hierin samen met de volgende andere zorgorganisaties:

  • Zuyderland Zorgcentra
  • Delphinium zorg
  • Envida
  • LEVANTOgroep

Een Teledoc Mobile bestaat in de basis uit:

  • Een digitale (video-)verbinding tussen de patiënt en verpleegkundige op locatie en de arts op afstand.
  • Een patiënt monitor met apparatuur om vitale waarden te meten.
  • Een stethoscoop waarmee de arts kan meeluisteren op hoge kwaliteit.
  • Bring your own device mogelijk voor de arts om in te loggen.Teledoc kan mogelijk een bijdrage leveren aan de huidige schaarste op de arbeidsmarkt door het efficiënt, op afstand, inrichten van een aantal zorg- en werkprocessen.

Het op afstand kunnen beoordelen van gevalideerde vitale waarden door middel van een Electro CardioGram (ECG), temperatuur, hartslag- en saturatiemetingen en stethoscopische waarnemingen zorgt dat adequate medische beoordeling en daarmee besluitvorming kan plaatsvinden met behoud van kwaliteit. Deze waarnemingen kunnen na integratie tussen de Teledoc en het ECD ook direct worden overgenomen in het ECD.

Om te toetsen of de technologie bepaalde zorgprocessen kan vergemakkelijken, word een aantal pilots in de vorm van usecases opgezet en onderzocht. Deze pilots hebben een doorlooptijd tot eind december 2021. Het betreft de volgende 4 usecases:

Usecase 1: 24/7 medische diensten/triage op afstand specialist ouderengeneeskunde
Usecase 2: Triage op afstand door de huisarts
Usecase 3: Triage op afstand door de medisch specialist
Usecase 4: Periodieke verpleegkundige rondes

Sevagram richt zich op de usecases 1 en 4. En mogelijk in een later stadium ook nog op usecase 2.

Voor verdere informatie over de Teledoc ga naar: https://docsinclouds.com/en/telecare/teledoc-mobile/

Design Thinking in de ergotherapie

Design Thinking in de ergotherapie

In alle oneven nummers van EM schrijft het lectoraat ‘Ondersteunende technologie in de zorg’
(Zuyd Hogeschool) een column over de ontwikkelingen in de zorgtechnologie. Ditmaal schrijft
Ramon Daniëls, lector Ondersteunende Technologie in de Zorg aan Zuyd Hogeschool.

Open hier de PDF om het hele artikel te lezen.Resultaten pilot ‘Fingerfood’

Resultaten pilot ‘Fingerfood’

In november hebben we jullie al iets laten weten over de pilot ‘Fingerfood’ op Molenpark. Het signaal van ondervoeding bij cliënten met bijvoorbeeld dementie en het niet meer kunnen hanteren van bestek verdient aandacht en een adequate oplossing. ‘Fingerfood’ lijkt hiervoor een geschikt product. Het is eten dat eenvoudig vastgepakt kan worden en met de vingers kan worden gegeten. De afgelopen maanden is de pilot ‘Fingerfood’ gedraaid en de eerste resultaten zijn  bekend!

In totaal zijn tien cliënten in aanmerking gekomen voor de pilot. Naast dat er clienten aan de pilot zijn toegevoegd, zijn er ook cliënten met de pilot moeten stoppen. De redenen daarvoor zijn:
- De cliënt eet goed met bestek
- De cliënt is onrustig zonder bestek
- De cliënt begreep niet hoe ‘Fingerfood’ te eten
- De cliënt kreeg een slikadvies
 
‘Fingerfood’ heeft op het eerste oog een positief effect op het gewicht en het BMI van cliënten. Op basis van data van vijf cliënten binnen de pilot is te herleiden dat het gewicht en het BMI gemiddeld met 0,94kg en 0,3 toegenomen zijn na drie maanden. Ondanks de kleine steekproef is dit een goed teken.

In eerste instantie is er wat terughoudendheid te bemerken bij medewerkers en cliënten om met de handen te eten. Zodra de achtergrond bekend is en mensen enkele keren ervaren hebben hoe het in zijn werk gaat, verandert dit beeld. Medewerkers en cliënten reageren na afloop van de pilot dan ook overwegend positief op ‘Fingerfood’ met een gemiddelde score van 7,7!

Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken op te merken en geven medewerkers de volgende voor- en nadelen aan:

Voordelen
- Er wordt beter gegeten.
- Er lijkt een grotere voedselinname.
- Er hoeft minder hulp geboden te worden tijdens het eetmoment.
- De zelfstandigheid van bewoners is groter.
- De  eigen regie blijft behouden.
- Er wordt meer plezier ervaren in het eten.

Nadelen
- Enkele bewoners reageren afkeurend op eten met de handen van medebewoners.
- Hanteren blijft soms moeilijk afhankelijk van het product.

De pilot is afgerond en ondanks enkele drempels lijkt ‘Fingerfood’ een geschikt product voor een selecte groep cliënten met dementie. Van belang is dat te allen tijde individueel beoordeeld moet worden of ‘Fingerfood’ geschikt is voor de cliënt.

Op dit moment wordt intern gekeken naar het vervolg.Telerevalidatie

Telerevalidatie

De zorg in Nederland is constant in ontwikkeling. Afgelopen jaar zijn wij door allerlei veranderingen in de zorg gaan kijken naar de mogelijkheden voor therapie op afstand, waarbij de eigen regie van de cliënt vergroot wordt en gestreefd wordt naar een zo snel mogelijke zelfstandigheid van de revalidant. Met Telerevalidatie is het mogelijk om zorg en therapie op afstand te bieden. Mede door de uitbraak van Covid-19 en de mogelijkheid van subsidie door de overheid is dit proces in een stroomversnelling gekomen.

Even voorstellen

Even voorstellen

Sevagram biedt verschillende opleidingsmogelijkheden voor werkende professionals of studenten die zich verder willen ontwikkelen. Het innovatieplatform van Sevagram draagt daar een steentje aan bij. Momenteel volgen twee medewerkers de Masteropleiding Gezondheidsinnovatie van Zuyd Hogeschool. De studenten stellen zich in dit artikel voor en vertellen ook iets over hun master.

Het belang van licht

Het belang van licht

We hebben allemaal behoefte aan licht. In de zomer –als de dagen lang zijn en de zon volop schijnt- zijn we vaak vrolijker dan in de wintermaanden. Onze cliënten die op leeftijd zijn, komen om uiteenlopende redenen minder vaak buiten. Maar ook zij hebben, net als iedereen, licht hard nodig. Het hele jaar door. Licht is voor veel ouderen dan ook noodzakelijk voor hun mentaal en ook fysiek welzijn. Maar hoe zorg je voor voldoende licht als mensen vooral binnen zitten? 

Fingerfood

Fingerfood

Van eten en drinken kunnen we enorm genieten. Het is essentieel voor onze gezondheid en heeft daarnaast een belangrijke sociale functie. Ondanks het grote belang krijgt eten en drinken in de zorg niet altijd de aandacht die het verdient. Bijna een kwart van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland is ondervoed. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het  niet meer kunnen hanteren van bestek door bijvoorbeeld dementie, is er één van. Hiervoor zou ‘Fingerfood’ wel eens een oplossing kunnen zijn. Het innovatieteam ‘Eten en Drinken’ van Sevagram gaat gedurende drie maanden een proef doen met ‘Fingerfood’.

Dankzij het automatisch anonimiseren van gevoelige informatie, nemen de administratieve lasten af

Dankzij het  automatisch anonimiseren van gevoelige informatie, nemen de administratieve lasten af

Voor verschillende subsidietrajecten  moet Sevagram maandelijks een groot aantal loonstroken anonimiseren voordat ze worden opgeladen in een subsidieportaal. Om aan de wetgeving te voldoen, moeten loonstroken namelijk vérgaand  geanonimiseerd worden. Dat betekent dat niet alleen  de naam, het adres de en postcode, worden “geblurred”,  maar ook het telefoonnummer ,IBAN en het BSN. Het anonimiseren van privacygevoelige documenten is dan ook een arbeidsintensieve en vervelende klus.