Telerevalidatie

Online portaal brengt zorg op afstand dichterbij

Het online-portaal Telerevalidatie helpt Sevagram de balans te vinden tussen fysieke zorg en zorg op afstand. De behandelaar en de revalidant kunnen met Telerevalidatie een online-interventie inzetten als onderdeel van het revalidatieproces. De ondersteunende online-zorg voorkomt onnodig reizen en geeft de revalidant de vrijheid om thuis op een verantwoorde manier aan zijn of haar herstel te werken.


Blended care, ofwel de combinatie van fysieke zorg en online-zorg, is niet meer weg te denken binnen de zorg. Het is een mooie manier om de beschikbare tijd efficiënt te benutten en de zorg naar een hoger niveau te tillen. Zo kan de revalidant via Telerevalidatie in een eigen tempo en op passende momenten thuis aan opdrachten werken. Behandelaren maken het revalidatieprogramma daarvoor beschikbaar via het portaal. Alle benodigde informatie, de oefeningen (met of zonder video-instructie) en vragenlijsten krijgen op het portaal een plek.

Eenvoudig
Sevagram heeft speciale modules samengesteld voor ouderen. Telerevalidatie is eenvoudig in gebruik en een prima aanvulling op de revalidatie-activiteiten op de zorglocaties. Revalidanten kunnen bijvoorbeeld thuis terugzien hoe een bepaalde oefening wordt uitgevoerd. Bovendien kunnen therapeuten de vorderingen volgen en de revalidant op afstand coachen. Dankzij de thuisoefeningen verloopt het herstelproces op de zorglocaties ook soepeler.

De diverse behandelaren staan via het portaal met elkaar in contact en wisselen berichten uit. Ze hoeven niet fysiek bij elkaar te komen om een casus te bespreken, waardoor ook hun planning veel flexibeler en doelmatiger is.

Kleine schaal
Op dit moment zet Sevagram het portaal op kleine schaal in. Dat gebeurt alleen waar het kan en waar het toegevoegde waarde heeft voor de revalidant. Telerevalidatie werkt niet voor elk proces en voor elke revalidant. Iemand moet immers wel in staat zijn zelfstandig aan een programma te werken.

Telerevalidatie helpt ons revalidanten te motiveren om hun zelfmanagement te vergroten. Om onze revalidanten daarin te ondersteunen trainen we ook behandelaren in het gebruik van het portaal.

Interesse in het trainingsprogramma? Kim Oberjé van Innovatieteam Bewegen helpt je graag op weg.


Smart Glass

Slimme bril laat specialist op afstand meekijken

Sevagram introduceert 'Smart Glass' op de werkvloer. Met deze slimme bril kunnen zorgprofessionals direct videobellen met een specialist. Deze kan vervolgens ‘door de ogen van de zorgprofessional’ meekijken en direct adviezen geven.  

Somnox Slaaprobot

Slaapproblemen
Slaapproblemen komen vaak voor bij bewoners in verpleeg of verzorgingshuizen. Zo kunnen bewoners met dementie om allerlei redenen slecht slapen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met inslapen, worden 's nachts wakker, hebben het waak-slaapritme omgekeerd, slapen veel te veel of juist veel te weinig.

GPS-tracker

Een gps-tracker kan worden gebruikt om de bewegingsvrijheid van cliënten tot bepaalde afstand met enige mate van controle te vergroten. Het doel van het dragen van een gps-tracker is dat cliënten meer vrijheid krijgen om zichzelf buitenshuis te verplaatsen daar waar de tracker de locatie van de cliënt bij verdwalen of vermissing kan weergeven. Met behulp van de locatie kan indien nodig sneller en  adequate hulp worden ingeschakeld.

Het Innovatiebord

Het Innovatiebord maakt knelpunten zichtbaar én oplosbaar

Een schrijfbord voor jouw team, waarop je samen knelpunten noteert, plus de stappen die nodig zijn om dat probleem op te lossen. Het Innovatiebord is een krachtig instrument. Het maakt voor iedereen zichtbaar wat er gedaan moet worden, wie taken op zich neemt en wanneer het resultaat te zien is.

Exoskelet

Veilig tillen met het Exoskelet

Zorgorganisaties Sevagram en Zuyderland doen onderzoek naar het Exoskelet van Laevo: een comfortabel harnas dat zorgverleners over hun kleding kunnen dragen. Het Exoskelet versterkt de spierkracht van de drager en ontlast de onderrug. Dat maakt tillen en vooroverbuigen een stuk makkelijker én veiliger.