Even voorstellen

Even voorstellen

Sevagram biedt verschillende opleidingsmogelijkheden voor werkende professionals of studenten die zich verder willen ontwikkelen. Het innovatieplatform van Sevagram draagt daar een steentje aan bij. Momenteel volgen twee medewerkers de Masteropleiding Gezondheidsinnovatie van Zuyd Hogeschool. De studenten stellen zich in dit artikel voor en vertellen ook iets over hun master.

Even Voorstellen: Martijn Steijns
Mijn naam is Martijn Steijns. Sinds april 2017 werk ik bij Sevagram als ergotherapeut. Momenteel werk ik  op de locaties Valkenheim en Fonterhof, maar heb de afgelopen jaren op meerdere locaties gewerkt.


In mijn werk als ergotherapeut kom ik vaak in aanraking met innovaties. Van producten tot processen waarmee we cliënten de zorg kunnen bieden die ze verdienen. Ik heb meerdere keren aan verschillende projecten deelgenomen, waardoor mijn interesse voor innovatie en projectmatig werken is gewekt. Na gesprekken met leden van het innovatieplatform werd deze interesse alleen maar groter. ‘Hier wil ik ook graag iets in betekenen’ dacht ik, om vervolgens de mogelijkheden qua studies te bekijken en proeflessen te volgen. Samen met mijn (toenmalig) leidinggevende en Tim van de Geijn (programmamanager Innovatie) heb ik de mogelijkheden besproken en hebben we gekeken hoe het volgen van een master past binnen mijn 36-urig contract. We hebben hier goede afspraken overgemaakt.

De keuze viel op de Master Gezondheidsinnovatie van Zuyd Hogeschool. Deze master is bedoeld voor professionals uit Zorg en Welzijn die beter willen worden in innoveren. Het is een praktische master, waar het geleerde meteen in de praktijk gebracht wordt. Opdrachten van de master kan ik binnen Sevagram uitvoeren. De mogelijkheid deed zich voor om de studie in deeltijdvariant (2-jaar) te volgen. Voor mij een win-win situatie, werken en leren binnen je eigen omgeving. Ik hoop dat ik na het volgen van de opleiding genoeg handvatten heb om samen met jullie te innoveren zodat zowel de cliënt als medewerker krijgen wat ze verdienen.

Even Voorstellen: Korine Meulepas
Mijn naam is Korine Meulepas en ik ben sinds september 2019 werkzaam als projectleider, trainer en begeleider van het HRD-traject “Sterk Leerklimaat”. ‘Het omgaan met leren en ontwikkelen is éen van de belangrijkste troeven van Sevagram’, aldus het Dienblad Special juni 2020. Het doel van dit traject is het leerklimaat op afdelingen te verbeteren door juist de HBO-er, vaak de coördinator zorg en welzijn, te begeleiden naar de rol van leercoach. ‘De coach wil het beste van een Sevagrammer naar boven halen’. Het traject is gericht op de teams en het leren van en met elkaar vooral tijdens het dagelijkse werk. Ik vind het krachtig en innovatief dat dit traject samen met andere projecten kan worden ingezet en goed aansluit bij de vragen van de afdelingen.


Vanaf mijn start bij Sevagram kreeg ik de mogelijkheid van de HRD-manager Yvonne Huveneers om de masteropleiding Gezondheidsinnovatie in de deeltijdvariant te volgen. Inmiddels ben ik tweedejaars student en ben ik mij gaan verdiepen in het innovatievraagstuk hoe de HBO-ers in hun kracht gezet kunnen worden om als coach andere zorg- en welzijnsprofessionals in teamverband te leren innoveren en (door) te ontwikkelen. Samen met HRD-collega’s en met Calibris Advies zijn we op verschillende locaties met de teams en coaches aan de slag gegaan en er zijn al veel innovatieve ideeën naar voren komen om bijvoorbeeld de samenwerking en het werkplekleren te verbeteren. Begin december 2020 is de eerste groep leercoaches gecertificeerd.

Kortom ik ervaar de masteropleiding als toepassingsgericht en de modules van de opleiding ondersteunen mij om dit innovatieve project binnen Sevagram te begeleiden en te implementeren.

Kort, de opleiding
Innoveren is noodzaak en complex; zorgorganisaties hebben behoefte aan medewerkers met expertise in innoveren. De Master Gezondheidsinnovatie is een master die aangeboden wordt door Zuyd Hogeschool, Heerlen. Tijdens deze opleiding ligt de nadruk op het innoveren; hoe je innovatiekansen herkent, innovatieprojecten begeleidt en innovaties succesvol implementeert binnen je organisatie. Gedurende de opleiding vormt een innovatievraagstuk uit je eigen praktijk de rode draad, waar verschillende modules en projecten aan gekoppeld worden.

De opleiding kan gevolgd worden in twee varianten, de voltijd- en de deeltijdvariant. Lesdagen zijn ingepland op vrijdag, waar contact is met docenten. De rest van de week is de studie gebaseerd op zelfstudie. Meer weten? Kijk dan even op de site:

Titel naar link: Master GezondheidsinnovatieHet belang van licht

Het belang van licht

We hebben allemaal behoefte aan licht. In de zomer –als de dagen lang zijn en de zon volop schijnt- zijn we vaak vrolijker dan in de wintermaanden. Onze cliënten die op leeftijd zijn, komen om uiteenlopende redenen minder vaak buiten. Maar ook zij hebben, net als iedereen, licht hard nodig. Het hele jaar door. Licht is voor veel ouderen dan ook noodzakelijk voor hun mentaal en ook fysiek welzijn. Maar hoe zorg je voor voldoende licht als mensen vooral binnen zitten? 

Fingerfood

Fingerfood

Van eten en drinken kunnen we enorm genieten. Het is essentieel voor onze gezondheid en heeft daarnaast een belangrijke sociale functie. Ondanks het grote belang krijgt eten en drinken in de zorg niet altijd de aandacht die het verdient. Bijna een kwart van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland is ondervoed. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het  niet meer kunnen hanteren van bestek door bijvoorbeeld dementie, is er één van. Hiervoor zou ‘Fingerfood’ wel eens een oplossing kunnen zijn. Het innovatieteam ‘Eten en Drinken’ van Sevagram gaat gedurende drie maanden een proef doen met ‘Fingerfood’.

Dankzij het automatisch anonimiseren van gevoelige informatie, nemen de administratieve lasten af

Dankzij het  automatisch anonimiseren van gevoelige informatie, nemen de administratieve lasten af

Voor verschillende subsidietrajecten  moet Sevagram maandelijks een groot aantal loonstroken anonimiseren voordat ze worden opgeladen in een subsidieportaal. Om aan de wetgeving te voldoen, moeten loonstroken namelijk vérgaand  geanonimiseerd worden. Dat betekent dat niet alleen  de naam, het adres de en postcode, worden “geblurred”,  maar ook het telefoonnummer ,IBAN en het BSN. Het anonimiseren van privacygevoelige documenten is dan ook een arbeidsintensieve en vervelende klus.

Telerevalidatie

Online portaal brengt zorg op afstand dichterbij

Het online-portaal Telerevalidatie helpt Sevagram de balans te vinden tussen fysieke zorg en zorg op afstand. De behandelaar en de revalidant kunnen met Telerevalidatie een online-interventie inzetten als onderdeel van het revalidatieproces. De ondersteunende online-zorg voorkomt onnodig reizen en geeft de revalidant de vrijheid om thuis op een verantwoorde manier aan zijn of haar herstel te werken.

Smart Glass

Slimme bril laat specialist op afstand meekijken

Sevagram introduceert 'Smart Glass' op de werkvloer. Met deze slimme bril kunnen zorgprofessionals direct videobellen met een specialist. Deze kan vervolgens ‘door de ogen van de zorgprofessional’ meekijken en direct adviezen geven.  

Somnox Slaaprobot

Slaapproblemen
Slaapproblemen komen vaak voor bij bewoners in verpleeg of verzorgingshuizen. Zo kunnen bewoners met dementie om allerlei redenen slecht slapen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met inslapen, worden 's nachts wakker, hebben het waak-slaapritme omgekeerd, slapen veel te veel of juist veel te weinig.

GPS-tracker

Een gps-tracker kan worden gebruikt om de bewegingsvrijheid van cliënten tot bepaalde afstand met enige mate van controle te vergroten. Het doel van het dragen van een gps-tracker is dat cliënten meer vrijheid krijgen om zichzelf buitenshuis te verplaatsen daar waar de tracker de locatie van de cliënt bij verdwalen of vermissing kan weergeven. Met behulp van de locatie kan indien nodig sneller en  adequate hulp worden ingeschakeld.

Het Innovatiebord

Het Innovatiebord maakt knelpunten zichtbaar én oplosbaar

Een schrijfbord voor jouw team, waarop je samen knelpunten noteert, plus de stappen die nodig zijn om dat probleem op te lossen. Het Innovatiebord is een krachtig instrument. Het maakt voor iedereen zichtbaar wat er gedaan moet worden, wie taken op zich neemt en wanneer het resultaat te zien is.