Het belang van licht

Het belang van licht

We hebben allemaal behoefte aan licht. In de zomer –als de dagen lang zijn en de zon volop schijnt- zijn we vaak vrolijker dan in de wintermaanden. Onze cliënten die op leeftijd zijn, komen om uiteenlopende redenen minder vaak buiten. Maar ook zij hebben, net als iedereen, licht hard nodig. Het hele jaar door. Licht is voor veel ouderen dan ook noodzakelijk voor hun mentaal en ook fysiek welzijn. Maar hoe zorg je voor voldoende licht als mensen vooral binnen zitten?  

Vanaf dit jaar wordt vanuit de vakgroep psychologie de interventie lichttherapie aangeboden. Mensen die zo’n kuur volgen, worden blootgesteld aan intensief licht dat aan de zijkant van het gezicht via de ogen binnenkomt. Het licht bevat geen (schadelijke) UV-stralen! Deze lichttherapie is een wetenschappelijk effectieve en snelle interventie die onder meer voor de volgende klachten kan worden ingezet: depressie, agitatie en een verstoord dag/nachtritme.

De duur en het tijdstip van de lichttherapie zijn belangrijk en worden per cliënt met de psycholoog afgestemd. Lichttherapie is niet voor elke cliënt geschikt. Denk je dat een van de cliënten hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met de psycholoog van de afdeling.Fingerfood

Fingerfood

Van eten en drinken kunnen we enorm genieten. Het is essentieel voor onze gezondheid en heeft daarnaast een belangrijke sociale functie. Ondanks het grote belang krijgt eten en drinken in de zorg niet altijd de aandacht die het verdient. Bijna een kwart van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland is ondervoed. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het  niet meer kunnen hanteren van bestek door bijvoorbeeld dementie, is er één van. Hiervoor zou ‘Fingerfood’ wel eens een oplossing kunnen zijn. Het innovatieteam ‘Eten en Drinken’ van Sevagram gaat gedurende drie maanden een proef doen met ‘Fingerfood’.

Dankzij het automatisch anonimiseren van gevoelige informatie, nemen de administratieve lasten af

Dankzij het  automatisch anonimiseren van gevoelige informatie, nemen de administratieve lasten af

Voor verschillende subsidietrajecten  moet Sevagram maandelijks een groot aantal loonstroken anonimiseren voordat ze worden opgeladen in een subsidieportaal. Om aan de wetgeving te voldoen, moeten loonstroken namelijk vérgaand  geanonimiseerd worden. Dat betekent dat niet alleen  de naam, het adres de en postcode, worden “geblurred”,  maar ook het telefoonnummer ,IBAN en het BSN. Het anonimiseren van privacygevoelige documenten is dan ook een arbeidsintensieve en vervelende klus.

Telerevalidatie

Online portaal brengt zorg op afstand dichterbij

Het online-portaal Telerevalidatie helpt Sevagram de balans te vinden tussen fysieke zorg en zorg op afstand. De behandelaar en de revalidant kunnen met Telerevalidatie een online-interventie inzetten als onderdeel van het revalidatieproces. De ondersteunende online-zorg voorkomt onnodig reizen en geeft de revalidant de vrijheid om thuis op een verantwoorde manier aan zijn of haar herstel te werken.

Smart Glass

Slimme bril laat specialist op afstand meekijken

Sevagram introduceert 'Smart Glass' op de werkvloer. Met deze slimme bril kunnen zorgprofessionals direct videobellen met een specialist. Deze kan vervolgens ‘door de ogen van de zorgprofessional’ meekijken en direct adviezen geven.  

Somnox Slaaprobot

Slaapproblemen
Slaapproblemen komen vaak voor bij bewoners in verpleeg of verzorgingshuizen. Zo kunnen bewoners met dementie om allerlei redenen slecht slapen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met inslapen, worden 's nachts wakker, hebben het waak-slaapritme omgekeerd, slapen veel te veel of juist veel te weinig.

GPS-tracker

Een gps-tracker kan worden gebruikt om de bewegingsvrijheid van cliënten tot bepaalde afstand met enige mate van controle te vergroten. Het doel van het dragen van een gps-tracker is dat cliënten meer vrijheid krijgen om zichzelf buitenshuis te verplaatsen daar waar de tracker de locatie van de cliënt bij verdwalen of vermissing kan weergeven. Met behulp van de locatie kan indien nodig sneller en  adequate hulp worden ingeschakeld.

Het Innovatiebord

Het Innovatiebord maakt knelpunten zichtbaar én oplosbaar

Een schrijfbord voor jouw team, waarop je samen knelpunten noteert, plus de stappen die nodig zijn om dat probleem op te lossen. Het Innovatiebord is een krachtig instrument. Het maakt voor iedereen zichtbaar wat er gedaan moet worden, wie taken op zich neemt en wanneer het resultaat te zien is.

Exoskelet

Veilig tillen met het Exoskelet

Zorgorganisaties Sevagram en Zuyderland doen onderzoek naar het Exoskelet van Laevo: een comfortabel harnas dat zorgverleners over hun kleding kunnen dragen. Het Exoskelet versterkt de spierkracht van de drager en ontlast de onderrug. Dat maakt tillen en vooroverbuigen een stuk makkelijker én veiliger.