Innovatiethema’s

De maatschappelijke trend van individualisering vertaalt zich naar het bieden van maatwerk in de zorg. Het credo van Sevagram is ‘mensgerichte ouderenzorg’. We willen mensen als individu benaderen, erkennen dat niet iedereen hetzelfde is, en dus niet iedereen dezelfde behoeften of zorgvraag heeft. In het licht van de krapte op de arbeidsmarkt en dubbele vergrijzing wordt het steeds complexer om ‘mensgerichte zorg’ vorm te geven. Qua innovatie zien we kansen om technologie en data in te zetten om proactief op de gezondheid, behoeften en wensen van onze cliënten in te spelen, en excellent te worden in het betrekken van cliënten bij het ontwerpen van (maatwerk)zorgprocessen
Vooral in een sector waar de werkdruk al vrij hoog is, en er verwacht wordt dat deze nog zal toenemen, is het belangrijk dat medewerkers goed inzetbaar blijven. Duurzame inzetbaarheid is gericht op zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Innovatie zou zich richten op het ondersteunen van positieve, gepersonaliseerde gezondheid van onze medewerkers, het reduceren administratieve lasten en bureaucratisering en het inzetten van technologie om (fysieke) belasting te verminderen.
Ontwikkelingen als krapte op de arbeidsmarkt, toenemend aantal ouderen en toenemende zorgzwaarte nopen tot lange termijn antwoorden om voldoende (toegerust) personeel te krijgen. Wat innovatie betreft zijn er kansen om onze processen anders in te richten zodat we medewerkers met een andere professionele achtergrond kunnen aantrekken. Daarbij is ook de gedachte dat meer efficiëntie, eventueel ondersteund met technologie, zowel de cliënten als de medewerkers ten goede moet komen en Sevagram een aantrekkelijke organisatie blijft.

Ontwikkelingen als krapte op de arbeidsmarkt, toenemend aantal ouderen en toenemende zorgzwaarte nopen tot lange termijn antwoorden om voldoende (toegerust) personeel te krijgen. Wat innovatie betreft zijn er kansen om onze processen anders in te richten zodat we medewerkers met een andere professionele achtergrond kunnen aantrekken. Daarbij is ook de gedachte dat meer efficiëntie, eventueel ondersteund met technologie, zowel de cliënten als de medewerkers ten goede moet komen en Sevagram een aantrekkelijke organisatie blijft.

Ontwikkelingen als krapte op de arbeidsmarkt, toenemend aantal ouderen en toenemende zorgzwaarte nopen tot lange termijn antwoorden om voldoende (toegerust) personeel te krijgen. Wat innovatie betreft zijn er kansen om onze processen anders in te richten zodat we medewerkers met een andere professionele achtergrond kunnen aantrekken. Daarbij is ook de gedachte dat meer efficiëntie, eventueel ondersteund met technologie, zowel de cliënten als de medewerkers ten goede moet komen en Sevagram een aantrekkelijke organisatie blijft.