Het innovatieplatform

Innovatie
In een zorglandschap dat steeds sneller en ingrijpender verandert, is innoveren noodzaak. Sevagram wil voortdurend inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij en de behoeften van onze medewerkers en cliënten. Innoveren doe je echter niet zomaar. Het is een proces dat de gehele organisatie aangaat. Om dit in goede banen te kunnen leiden is er binnen Sevagram een Innovatieplatform opgezet.

Innoveren doe je samen
Medewerkers op de werkvloer ervaren dagelijks knelpunten, bedenken oplossingen en voeren deze in. Innoveren is van alle dag. Het Innovatieplatform wil met de werkvloer vaststellen waar het beter kan om samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Innoveren vraagt ook om flexibiliteit. Het aan de ene kant kunnen loslaten van het bestaande om aan de andere kant met volle overtuiging nieuwe oplossingen te bedenken, deze te ontwikkelen en te implementeren. De medewerkers op de werkvloer zijn de belangrijkste schakel om innovaties te laten slagen. Zij weten wat er speelt, kunnen daarom zelf goede oplossingen aandragen en zorgen dat deze succesvol worden toegepast. Het Innovatieplatform wil een sterk innovatieklimaat inrichten waarin de werkvloer centraal staat.

De mogelijkheden van het Innovatieplatform
Het Innovatieplatform is er vooral om medewerkers te ondersteunen bij innoveren. Het Innovatieplatform wil overzicht houden op initiatieven binnen de locaties, zodat van elkaar geleerd kan worden. Zij kan meedenken in het formuleren van een project(voorstel) of het opzetten van een evaluatie. Als er bedrijven in het spel zijn, kan het Innovatieplatform uitzoeken wat al bekend is over producten.  Is duidelijk dat een innovatie op een locatie goed uitpakt, kan het Innovatieplatform zorg dragen voor verspreiding naar andere locaties.

Het innovatieproces

Programmalijnen

Bewegen
Zoals voor iedereen is bewegen ook voor ouderen gezond. Enerzijds vertraagt voldoende bewegen achteruitgang in functioneren; anderzijds leiden plezierige beweegactiviteiten tot meer welzijn. In de programmalijn Bewegen ligt de nadruk op het stimuleren van bewegen in de ADL (function focused care) en op het aanbieden van aantrekkelijke beweegactiviteiten. Ons doel is om onze bewoners 30 minuten per dag actief te laten bewegen.
Lees meer...
 
Voeding
Lekker eten en drinken in een aangename sfeer is voor veel mensen een bron van vreugde. Daarnaast is goede voeding van groot belang voor de gezondheid en speelt het een cruciale rol bij voorkoming van ziekte en bij herstel. Ondervoeding is een risico voor onze cliënten. In de programmalijn Voeding ligt de focus op het voorkomen van ondervoeding en op maaltijdbeleving.
Lees meer...
 
Zorgprocessen
Sevagram streeft naar een optimale organisatie van de zorg, passend bij de behoefte van een patiënt, naasten en medewerkers. Het efficiënter maken van zorgprocessen is ook innoveren. Belangrijk is dat iedereen dit als normaal onderdeel van het dagelijks werk beschouwt. In de programmalijn Zorgprocessen ligt de focus op het enthousiasmeren en begeleiden van medewerkers om innovatieprocessen zelf op te pakken en meer efficiëntie te bereiken.
Lees meer...
 
Zorgtechnologie
Technologische hulpmiddelen spelen een belangrijke rol bij het optimaliseren van ouderenzorg. Ze kunnen zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van ouderen vergroten, maar ook de zorg efficiënter maken. De ontwikkelingen rond zorgtechnologie gaan snel en veel nieuwe producten komen op de markt. Ook binnen Sevagram is de opmars van technologie zichtbaar denk aan de slimme sensoren, domotica, bedside terminals maar ook producten zoals de CRDL, Tovertafel, Paro en Qwiek Up. Er zijn echter nog de nodige uitdagingen voor innoveren met technologie, zoals het maken van goede keuzes voor technologie (wat past bij ons?), het uitvoeren van goede evaluaties (heeft het meerwaarde en is het goed bruikbaar?) en het implementeren (hoe krijgen we het onderdeel van dagelijkse processen?). Van die uitdagingen moeten we serieus werk maken om de potentie van zorgtechnologie goed te benutten.
Lees meer...

 

Contact

Telefoon: 0900 – 777 4 777
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen