Innovatie organisatie

Het innovatiecomité is een klein team bestaande uit een afvaardiging van het directieteam dat verantwoordelijk is voor een up to date en gebalanceerd portfolio, met innovatieprojecten die samenhang vertonen en passen bij de beschikbare middelen. Dit noemen we portfoliomanagement. Het innovatiecomité draagt zorg voor het creëren van draagvlak voor het portfolio en monitort of het huidige palet aan innovatie-activiteiten voldoende diversiteit aan typen innovatie vertegenwoordigt, of innovatie-activiteiten naar tevredenheid verlopen, of innovatie-activiteiten door voldoende middelen ondersteund worden, of er innovatie-activiteiten gestopt moeten worden en andere opgestart kunnen worden. Zij behoudt het totaaloverzicht, besluit over de allocatie van resources, de selectie van ideeën, en over het beëindigen, continueren en/of opschalen van innovatieprojecten. Daarbij wordt zij ondersteund door de Innovatiefunnel die een visueel overzicht biedt op de hoeveelheid aan innovatie-activiteiten, de fase van ontwikkeling van innovaties, de soorten innovaties, de link naar innovatiethema’s en de impact van innovaties.
Het Innovatieplatform zorgt voor verbinding tussen de innovatiethema’s, het innovatie- en leerklimaat en de innovatieve competenties, en ondersteunt besluitvorming met informatie over voortgang en uitkomsten van onderzoek. De leden tonen commitment en dragen bij aan cultuurverandering door qua gedrag een voorbeeldfunctie te vervullen; met open vizier, enthousiasme en affiniteit voor innovatie.
Het vergroten van de innovatieve competenties van Sevagram- medewerkers (zie pagina 9) is essentieel voor het streven om (meer) innovation ready te zijn. De centrale plek voor medewerkers om te leren innoveren zijn innovatie-communities. Dit zijn leergemeenschappen voor medewerkers die zich bezig houden met innovatie en waarbinnen kennis opgedaan en gedeeld wordt en samenwerking en uitwisseling over locaties heen gestimuleerd wordt. De eigen uitdagingen van leden van de communities met incrementeel innoveren zijn het startpunt voor het leren. Communities bevorderen op deze manier het verbeteren van innovatieprocessen en daarmee onze kwaliteit van zorg. Kortom onze communities dragen positief bij aan;
 - Enthousiasme over continu innoveren;
 - Innovatieve competenties van medewerkers;
 - Innovation readiness van Sevagram;
 - Innovatieprocessen op de locaties;
 - Uitwisseling van kennis en best practices tussen locaties.