Het Innovatiebord

Het Innovatiebord maakt knelpunten zichtbaar én oplosbaar

Een schrijfbord voor jouw team, waarop je samen knelpunten noteert, plus de stappen die nodig zijn om dat probleem op te lossen. Het Innovatiebord is een krachtig instrument. Het maakt voor iedereen zichtbaar wat er gedaan moet worden, wie taken op zich neemt en wanneer het resultaat te zien is.

De kracht van het Innovatiebord zit is de eenvoud. Alle medewerkers van een zorgteam vullen dagelijks aan het eind van de dag hun tevredenheid in op het Innovatiebord. En elke dag verzamelen de teamleden zich bij het bord, om met elkaar een kwartiertje te spreken over die tevredenheid en de mogelijke knelpunten. Samen komen ze dan tot ideeën voor oplossingen, selecteren ze de beste ideeën selecteren en testen deze vervolgens. Het team gaat dus daadwerkelijk met een innovatie aan de slag!

Iedereen profijt
Tijdens het dagelijkse kwartiertje heeft de leidinggevende de rol om teamleden te enthousiasmeren, ze te laten reflecteren en hun probleemoplossend vermogen aan te spreken. Afgesproken acties worden aan medewerkers toegekend, maar samen blijf je verantwoordelijk. Via het Innovatiebord monitort het zorgteam hoe het staat met de voortgang van de innovatie.
Werken met het Innovatiebord is getest op Ter Eyck en Oranjehof en daarna doorontwikkeld. Medewerkers zijn er enthousiast over, vooral omdat het Innovatiebord tot resultaten leidt waar iedereen profijt van heeft. Teams pakken zelf de verbeterpunten op. Ze hoeven niet te wachten op toestemming. De snelheid waarmee de oplossingen dan komen, motiveert enorm.

Aan de slag
Vanwege de positieve bevindingen met het Innovatiebord heeft het Innovatieteam Zorgprocessen de volgende ambitie:

  • Op elke locatie van Sevagram een Innovatiebord in 2021;
  • Start van een Sevagram-breed onderzoek naar de meerwaarde van het Innovatiebord in 2020;
  • Een projectgroep en drie leergemeenschappen die op de kortst mogelijke termijn aan de slag gaan met de verdere ontwikkeling en borging van het Innovatiebord.

Per locatie zijn intussen werkgroepbijeenkomsten gepland om het Innovatiebord te introduceren. Er wordt een interactieve training aangeboden en er zijn intervisiebijeenkomsten voor de leidinggevenden.

Wil je met jouw team op jouw locatie aan de slag met het Innovatiebord? Of wil je deel uitmaken van de projectgroep of van een leergemeenschap? Informeer dan bij Nancy Gregoire van Innovatieteam Zorgprocessen.