Function Focused Care

Function Focused Care

In het algemeen heerst er binnen de zorg een traditionele cultuur waarin de behoeften van ouderen tegemoet gekomen worden door taken volledig over te nemen in plaats van het optimaliseren van de onderliggende fysieke mogelijkheden. Echter, een dergelijke cultuur draagt bij aan de functionele achteruitgang van ouderen en vermindert hun zelfredzaamheid en autonomie. Functieverlies en verminderde zelfredzaamheid en autonomie worden door ouderen als het meest negatief ervaren en hebben een sterke impact op hun kwaliteit van leven.
Daarom is een andere aanpak binnen de zorg gewenst en heeft Barbara Resnick in samenwerking met haar collega’s een nieuwe benaderingswijze ontwikkeld, genaamd ‘Function Focused Care’ (FFC).

FFC richt zich op het onderliggend vermogen van ouderen om zelfstandig te kunnen functioneren door de zorg mét de ouderen uit te voeren en niet vóór de ouderen.
Tevens verhoogt een dergelijke benaderingswijze de gespendeerde tijd aan fysieke inspanning bij ouderen. Herhaaldelijk is bewezen dat voor een succesvolle veroudering het optimaliseren van fysieke inspanning centraal staat. Echter, bewijs en kennis zijn niet voldoende om een benaderingswijze zoals FFC binnen een setting te implementeren. Vandaar dat Resnick en collega’s aan de hand van het ‘social ecological model (SEM)’ vier componenten hebben onderscheiden voor de implementatie van de FFC-visie.

 1. aandacht voor de omgeving waarin de patiënt zich bevindt
 2. scholing voor patiënten, familie en zorgprofessionals,
 3. het opstellen van (revalidatie) doelen
 4. het motiveren van de zorgprofessional voor het toepassen van FFC, maar eveneens de motivatie van de patiënt om bepaalde activiteiten uit te voeren.

Over het algemeen laten alle andere onderzoeken bevorderende factoren van FFC zien op het gebied van herkenning van autonomie van patiënten, open staan voor interventies en een gevoel van eigenwaarde voor de patiënt. Daarnaast werd er minder werkdruk, een positieve arbeidsbeleving en meer tevredenheid over de zorg ervaren door professionals (Dols et. al., 2015).

Vanwege veelbelovende resultaten met FFC is Sevagram aan de slag gegaan met de vertaling van FFC naar het Nederlandse zorgsysteem en werd in eerste instantie in een pilotstudie op één afdeling onderzocht of FFC eveneens haalbaar en effectief zou zijn binnen de geriatrische revalidatiezorg. Deze pilot heeft plaatsgevonden op een afdeling waar patiënten revalideren met long- hart en oncologische problematiek.

De pilot heeft laten zien dat FFC haalbaar lijkt te zijn. Zowel verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook patiënten waren tevreden en zagen het als een aanvulling op de revalidatie. Daarentegen behoeven het stellen van (revalidatie) doelen, scholing en het positioneren van aandachtfunctionarissen nog aandacht (Dols et. al., 2015). Vanuit deze pilot en de bijbehorende resultaten werd als aanbeveling gedaan om de FFC methodiek te verbeteren en vervolgens breder te implementeren.

Na een traject van 3 jaar kunnen we zeggen dat FFC binnen Sevagram geborgd is en dat dit naast implementatie van FFC in de dagdagelijkse routine, ook de volgende producten heeft opgeleverd:

 • een protocol FFC
 • een implementatieplan
 • een omschrijving van de cliëntreis binnen Sevagram met de taken en verantwoordlijkheden van de disciplines in de verschillende fasen van deze reis.
 • een screeningslijst Fysieke omgeving
 • een meetinstrument welke geïntegreerd is binnen het 5 domeinenformulier dat een onderdeel is van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)
 • een scholingsaanbod
 • een folder voor mantelzorgers over de filosofie en doelstelling van FFC en hun rol hier in.

 

Date

23 juni 2020

Tags

Zorgprocessen