Exoskelet

Exoskelet

Uitdagingen zorg
Binnen de gezondheidszorg is de innovatiebehoefte op dit moment groter dan ooit tevoren. Vanwege ontgroening wordt de sector wordt geconfronteerd met een tekort aan personeel. Door vergrijzing en de toename van het aantal ouderen stijgt de zorgvraag . De duurzame inzetbaarheid van werknemers in de zorgsector lijkt daarom extra van belang. Een van de manieren om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren is het gebruiken van innovatie technologieën.

Exoskelet
Een nieuw soort technologie waarvan gebruik wordt gemaakt in sectoren waar medewerkers fysiek belast worden is het Exoskelet. Een exoskelet is een draagbare, externe structuur op het lichaam die de kracht van de mens versterkt. Er is een onderscheid tussen actieve en passieve exoskeletten. Een actief exoskelet werkt met aandrijving die kracht levert in een gewricht. Passieve systemen gebruiken materialen, veren en dempers om energie op te slaan, die vervolgens wordt vrijgegeven tijdens de beweging.
Laevo heeft een passief Exoskelet ontwikkeld. Dit Exoskelet wordt over de kleding aan gedragen. Het Exoskelet ondersteunt de gebruiker bij het voorover buigen en andere taken zoals tillen. Het Laevo Exoskelet brengt krachten die normaal op de rug terecht komen, via de borst naar de benen. Het Exoskelet gebruikt geen stroom, maar werkt mechanisch met een veer. Bij het leveren van persoonlijk verzorging is vaak sprake van voorovergebogen houdingen en tilbewegingen. Deze houdingen kunnen bijdragen aan het ontstaan of verergeren van lage rugklachten.
TNO heeft het effect van het Laevo systeem gemeten, niet bij het tillen van lasten, maar bij het werken in een statische voorovergebogen werkhouding zonder gewicht in de handen . Voor de lage rugspieren werd een afname van spieractivatie van 35-38% gevonden.

Onderzoek
Met die kennis is het interessant om te onderzoeken of een dergelijk Exoskelet ook een meerwaarde kan bieden in de zorg. Sevagram en Zuyderland hebben de handen ineengeslagen en starten een onderzoek naar de effecten van het Exoskelet in de zorg.
Het doel is om meer inzicht te krijgen in de effecten van het Laevo Exoskelet en de ervaringen met het gebruik in de dagelijkse ouderenzorg. De looptijd van het onderzoek zal in ieder geval tot en met eind 2020 zijn. Voor vragen kunt u binnen Sevagram terecht bij het Innovatieplatform.

 

Date

18 juni 2020

Tags

Bewegen