Inaction table

Inaction table

Aan deze verrijdbare interactieve ‘touch table’ kunnen diverse spellen gespeeld worden door een groep mensen. Kenmerken van de inaction table zijn: 
  • Mensen staan of zitten om de tafel heen, waardoor interactie ontstaat;
  • Beweging is noodzakelijk;
  • Competitie element doordat er scores te halen zijn;
  • Er zijn verschillende soorten besturingen: slepen, tikken, vegen, schieten;
  • Sommige bevatten een competitie element, andere gaan meer om het samenwerken.
 

Date

18 juni 2020

Tags

Zorgtechnologie